BORSA HABITATGE

L’objectiu d’aquest programa és crear una borsa d’habitatge social que faciliti la integració plena de persones en risc d’exclusió social i amb especial dificultat a accedir a un habitatge digne.

COM HO FEM?

  1. Adquirint habitatges a les cooperatives d’habitatge que impulsem i col·laborem. 

Tenim un conveni on s’estableix que de cada promoció d’habitatge d’aquestes cooperatives, la nostra fundació adquirirà com a mínim un habitatge per destinar-lo a habitatge de lloguer social i d’inserció social. 

  1. Adquirint habitatges al mercat lliure.