FOMENT COHABITATGE

L’objectiu

L’objectiu d’aquest programa és fomentar la implantació del model d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes jurídiques i normalitzar així, la seva existència. El 2016 es va crear, responent a aquest objectiu, Cohousing Barcelona SCCL (enllaç web www.cohousingbarcelona.cat ).

Vídeo pilars fonamentals cohousing bcn: https://youtu.be/O1j02fgoa_o 

Donem suport tècnic, gestió econòmica i formació ajustat a les característiques i necessitats de cada grup. L’apoderament i participació de les persones sòcies i futures usuàries és essencial en el desenvolupament dels nostres projectes.

Donem suport

Donem suport a les administracions locals i altres institucions en l’impuls del model de cohabitatge en cessió d’ús, dissenyant projectes amb l’objectiu d’implantar aquest model. El 2020, Cohousing Barcelona, cooperativa impulsada per la Fundació Hàbitat 8 Impuls, va guanyar un concurs públic per l’ús d’un solar a Trinitat Nova. Un nou projecte neix: La Quinta Força

Administracions i Ajuntaments

ESTEU INTERESSADES EN DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE COHABITATGE EN CESSIÓ D’ÚS AL VOSTRE MUNICIPI? Contacteu amb nosaltres (enllaç a pestanya CONTACTE)

Facilitem la transformació de patrimoni a projectes d’habitatge cooperatiu.

QUÈ ÉS EL COHABITATGE/COHOUSING?

El Cohousing és un model d’habitatge de convivència col·laborativa que fomenta la vida en comunitat, a través de l’autogestió participativa d’espais i serveis comuns —com el menjador, la bugaderia, la biblioteca, i altres—, reservant els espais privats i d’intimitat de cada unitat familiar. El model encaixa en l’economia social, circular i solidària, i pel que fa als aspectes constructius, la sostenibilitat i la salut.

Vídeo què és cohousing: https://www.youtube.com/watch?v=gV4Q1gP8VM0