HÀBITAT SALUDABLE

Fem cohabitatge, però el fem sa, sostenible i saludable

L’hàbitat saludable implica fer compatible l’exercici d’una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient. Denunciem que els models actuals de ciutat i habitatge pertanyin a un planejament obsolet de les relacions ús-consum i persona -societat.

Aquest programa pretén conscienciar a les persones que l’habitatge és més que un dret social. Cal promocionar i desenvolupar arquitectònicament des del respecte per l’ésser humà, un compromís clar entre la conservació del medi ambient i la sostenibilitat del seu hàbitat natural amb l’arquitectura, la construcció, l’urbanisme, el paisatgisme i la recuperació del patrimoni arquitectònic.

COM HO FEM?

  • Informant i conscienciant a la ciutadania dels seus drets, que van més enllà del que diuen les diferents normatives i declaracions polítiques. L’habitatge és més que les parets d’una casa i una eina de comerç especulatiu.
  • Creant eines perquè es faci efectiu i real tot allò que prediquem.

Utilitzem el protocol Hàbitat Saludable: un sistema de tècniques tradicionals aplicades amb l’arquitectura holística i l’urbanisme modern. S’utilitzen criteris referents a proporcions, orientacions, espais i altres que permeten dissenyar l’hàbitat humà d’una forma saludable, aplicant les correccions més favorables.

D’aquesta manera, impulsem projectes d’habitatge col·laboratiu desenvolupats per grups de persones que volen viure en veïnatge, combinant llars privats amb espais comunitaris i amb diversos criteris de sostenibilitat, segons els interessos del grup. 

La principal impulsora d’aquest programa és l’arquitecta holística Justyna Piruta, directora general de la Fundació, i directora del programa “Casa sana” a Cohousing Barcelona SCCL

És a les nostres mans fer-ho possible.

ACCIONS

  • Jornades de sensibilització
  • Programes audiovisuals
  • Difusió a les xarxes a través d’Hàbitat TV
  • Suport i participació a col·lectius