I Fòrum de l’Hàbitat

I Fòrum de l’Hàbitat

El primer Fòrum de l’Hàbitat va celebrar els 20 anys de la constitució de la Fundació (1998-2019), presentant així mateix el Consell de l’Hàbitat Sa, Sostenible i Saludable. 

La visió mercantilista i tècno optimista de les coses i la vida, que predomina en la nostra societat, ens fa creure que la quantitat d’informació pot substituir la qualitat del coneixement. Mai havíem tingut tanta informació convivint amb la mancança del plaer que dóna el coneixement profund de la realitat. Com podem revertir aquesta situació? Què ens falta conèixer? Per on comencem a desaprendre i aprendre?


Viure en una comunitat sostenible dedicada a la transformació personal i la curació tant internes com externes permet un procés d’alineació de pensaments, paraules, accions i sentiments. Quan una comunitat pren la unitat de responsabilitat del 100% per tots aquests aspectes del nostre ésser, es crea un espai inspirat i habilitat que fomenta una actitud activa vers l’entorn habitat i la seva gestió i activitat. Centrem-nos en solucions, enlloc de en problemes.

L’hàbitat inclusiu fa referència a l’acceptació de diversitats i heterogeneïtats entre els membres de la comunitat, a través de conceptes com equitat, economia, accessibilitat i gènere entre molts altres paràmetres. Enfront unes normatives i directrius pensades sovint des de l’homogeneïtzació i l’estandardització, la inclusivitat té el repte de considerar l’hàbitat no des de “la majoria” sinó des del “tothom”.

Conclusions del I Fòrum

Posteriorment a la jornada, l’equip de la fundació es va reunir amb el patronat, els voluntaris i voluntàries de la mateixa i amb alguns dels integrants del Consell de l’Hàbitat per analitzar i reflexionar sobre les diferents aportacions i coneixement generat a partir de les tres taules de debat i la interacció amb el públic assistent. Així, es va confeccionar un document que integrés el resum de les ponències i les aportacions que varen sorgir, i les reflexions posteriors:

10 propostes sobre l’Hàbitat: Reflexions entorn la ciutat, la salut i l’habitatge

10 propostes sobre l’Hàbitat: Reflexions entorn la ciutat, la salut i l’habitatge

Podeu descarregar-vos el document en format de llibret o tríptic (inclou pòster)