Què fem

[smartslider3 slider=»7″]

Gestió Integral

A la Fundació Hàbitat 8 Impuls treballem en xarxa amb administracions públiques i entitats socials. El nostre servei principal és la Gestió Integral de Promoció d’Habitatges, que consisteix en:

 • Dissenyar itineraris per a la transformació d’associacions i empreses a cooperatives.
 • Donar suport tècnic, organitzatiu, gestió econòmica i formació ajustat a cada grup específic fomentant l’apoderament i participació de les persones sòcies i futures usuàries pel desenvolupament de nous projectes.
 • Donar suport a l’impuls del model de cohabitatge per part d’administracions locals i altres institucions dissenyant programes amb l’objectiu d’implantar aquest model.
 • Facilitar la transformació de patrimoni a projectes d’habitatge cooperatiu.
 • Orientar en el disseny financer de projectes d’habitatge cooperatiu i diferents mecanismes de suport per al seu finançament.
 • Participar en el finançament dels projectes.

Els nostres programes

L’estructura de pensament i acció de la fundació es divideix en 5 grans eixos o programes que responen a la missió principal de la Fundació: l’assoliment del dret a l’habitatge digne, accessible i habitable.

 1. Foment del cohabitatge. Objectiu: fomentar la implantació del model d’habitatge cooperatiu en totes les seves formes jurídiques i normalitzar així, la seva existència.
 2. Observatori de l’Hàbitat. Objectiu: Facilitar una reflexió interdisciplinària, transversal i profunda entorn l’hàbitat per tal de crear nou coneixement i denunciar les problemàtiques socials en aquest àmbit.
 3. Hàbitat saludable. Objectiu: fer compatible l’exercici d’una arquitectura de qualitat, la salut dels seus ocupants i el respecte pel medi ambient.
 4. Hàbitat TV. Objectiu: fer incidència política i social a través de la comunicació dels projectes que es fan des de la fundació (producció audiovisual).
 5. Borsa d’habitatge. Objectiu: crear una borsa d’habitatge social que faciliti la integració plena de persones en risc d’exclusió social i amb especial dificultat a accedir a un habitatge digne.